เนื้อเพลง : ก้อฮักเปิ่น

หมวดหมู่: เนื้อเพลง |
ก้อฮักเปิ่น
ชื่อเพลง : ก้อฮักเปิ่น
นักร้อง : สายมาว
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

ออเปินไห่กอง
เซ่งเซ็งม๊องปัน เยา
ตวยตางหลายหัน
มาวแลตางสาว
เปินกว่าป๋อย
ม่วนเซอ
ล่วยจ่อมกันเหยา.
ขอยเปิน
อยู่จายอัมจางเฮ็ดเจิง ฮือ
ปอยใน
แต้จายอำจางจอมไผ
ก็เหลียวก๋อย
น่องเอยใจเล็กหน้าเยา.
น่องเอย
ออแก่นซังแปเฮ็ดไร
ใจจาย
ไน้แตก ไย้มดเยา
น้องเอ่ย.
ไปจอม
ก้อใหม่เสยุ้มโตยหัน
หันโตย
ยาหมักหัวใจเจ๊บเอา
นางเอ่ย.
ปอยเซอ
จ่อไน้อ่ำจือป้อยจายเยา
ก้อเป้แต้ยุ้ม
อยู่ตี้ในจาย
ปีข่ามสุม
เยาน่องเอ๋ย
ตีเม้อก่อนเยา.

ขอยเปินอยู่จาย
อัมจางเฮ็ดเจิง ฮือ
ปอยใน
แต้จายอำจ้างจอมไผ
ก็เหลียวก๋อย
น่องเอยใจเล็กหน้าเยา.
น่องเอย
ออแก่นซังแปเฮ็ดไร
ใจจาย
ไน้แตก ไย้มดเย้า
น้องเอ่ย.
ไปจอม
ก็ใหม่เสยุ้มโตยหัน
หันโตย
ยาหมักหัวใจเจ๊บเอา
นางเอ่ย.
ป๋อยเซอจ่อไน้
อ่ำจือป้อยจายเยา
ก้อเป้แต้ยุ้ม
อยู่ตี้ในจาย
ปีข่ามสุม
เยาน่องเอ๋ย
ตีเม้อก่อนเยา.เนื้อเพลงอื่น ของ สายมาว

เนื้อเพลง ก้อฮักเปิ่นในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ก้อฮักเปิ่นหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง ก้อฮักเปิ่นเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ