เนื้อเพลง : ขอเป็นเขย

ขอเป็นเขย
ชื่อเพลง : ขอเป็นเขย
นักร้อง : เสมา เมืองเม็งราย
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

..อยู่ไหนกิ๋นไหนบ่ลำ
มันตุ๊กใจ๋แถมกำ ปี้น้อง

..ปี๋แล้วซ้ำฮ้าย
ไห้บ่เป๋นฮ้อง
หัวใจ๋แป๊ดหม้อง
ป๋านบ่ะป้าวคลอนใน
ปี้นี้มันตุ๊กใจ๋เจ่นล้ำ
หัวใจ๋จุ้จ้ำ
ป๋านโดนมวยไทย
นายน้องนาย
ปี๋ไหนก่อดาย
บ่ได้ผุดได้โผล่

..บ่ทีกู่เฝ้า ซ้ำเป๋นบ่าวโหล
เกินซัดเซโซ
เหมือนคนเมาเหล้า
ตุ๊กบ่มีเมีย
มันตุ๊กใจ๋แต้เล้า
เคิ้นเฒ่าตุ๊กใจ๋ขนาด
..นายเฮย เอ๊นดูเต๊อะครับ
ฮับไว้เป๋นเขย
บ่ดีขางเกย
เฉยเมยทำหยิ่ง
เจื่อผมสักครั้ง
จะบ่ฮื้อเสียใจ๋
จะยะก๋ารป๋านไฟ
ตี้ไหม้ดอยฮ่อม จี้ง

..กั๋นได้เป๋นเขย
จะบ่ละบ่ทิ้ง
บ่เกี๊ยดบ่หมิ้ง
ค่ำคราราวี
จะฮักเมียเหมือนดังแม่พระ
บ่หน่ายบ่ละ
หื้ออยู่ดีกิ๋นดี
ดี น้อเจ้าแม่ดี
ลูกหัวปี๋ต๊ายปี๋
จะหื้อมีเป๋นหมู่

..หัวอกบ่าวเฒ่า
เอิ้นสาวบ่เหลียว
ฮักสาวข้างเดียว
มันตุ๊กใจ๋แต้ใบ้
หลงตางปอปิ๊กคืนได้
หลงใจ๋ปิ๊กคืนลำบาก
ล่ะแต้นอ เหมือนกับคนไข้
เปิ่งเซาะหาหมอ
บ่าวเฒ่าเคิ้นจอ
ซอเซาะหากู่
นอนหนาวคดคู้
ป๋านหนึ่งลิงลม
ขอมีกู้ชม
ไว้กั๋นลมกั๋นแล้ง

..ยะนาน้ำฝน
บ่ป้นต๋ายแห้ง
บ่าวเฒ่าขาดแบ๊งค์
สาวหน่ายป่ายหนี
หมอนปุด สลีเก่าเกี้ย
ขี้ควายขี้เฟี้ยยังมีราคา
นาย น้องนาย
บ่าวเฒ่าใคร่ต๋าย
มันบ่มีก้า

..เงินเป๋นพระเจ้า
แต็ตั๊กนักหนา
ย้อนเงินนำปา
อู้จ๋าตวยก้น
ง่อมอกง่อมใจ๋
ล่ะทรวงในตุ๊กล้น
บ่ป้นบ่าวเฒ่าเคิ้นก๊าง
..ล่ะแถมกำ
บ่หล่อน่าฮัก
ตุ๊กใจ๋นักหนา
ขอน้องขวัญต๋า
หันใจ๋อ้ายพ่อง นาย เหย.


เนื้อเพลง ขอเป็นเขยในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ขอเป็นเขยหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง ขอเป็นเขยเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ