เนื้อเพลง : จี้ซูเปิ่น

หมวดหมู่: เนื้อเพลง |
จี้ซูเปิ่น
ชื่อเพลง : จี้ซูเปิ่น
นักร้อง : เพลงจีน
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

…Ao Music Hatyai…
@FLORIDA HOTEL HATYAI
…ฟางคายสุยเซิน
ซีไต้เตอจี้ซูเปิ่น
เสียเจ้อสี่ตัวซื่อ
โตวซื่อกวนหยีหนี่
หนี่เถวเยี่ยนเป้ยเหลิ่งลั่ว
ฉีกว้านเป้ยโซ่วโฮ่ว
จีม่อฉายจ่าวหว่อ
หว่อค่านเจี๊ยนจือ
จี่เสียเซียะเตอซินฉิง
ปาจื้อจี่ฟังจ้าย
เปยเหวยเตอโฮ้วโถว
เติ่งหนี่เติ่งไท้จิ่ว
เสี่ยงหนี่เล่ยหุ่ยหลิว
เอ๋อจิงฝูไขว่เลอะซื่อเสิ่มมอ
อ้ายเตอท่งเลอ
ท่งเตอขู่เลอ
ขู่เตอเล่ยเลอยื่อ
จี้เปิ่นหลี่เยี่ยเยี่ยจื่อจ๋อ
จี้จ่ายเจ้อหนี่เตอห่าว
เซี่ยงซ่างหยิ่งเตอจู๋หย้าว
ทาฟางฝูเพี่ยนเจ้อหว่อ
อ้ายเตอท่งเลอ
ท่งเตอขู่เลอ
ขู่เตอเล่ยเลอเหมา
ตุ้นซินหลี่จ่งซื่อเฉียงฉิว
เฉี้ยนจื้อจี่เย่าฟั่งโส่ว
ปี้ซางเหยียนล่างหนี่โจ่ว
ซาวเตี้ยวยื่อจี้ฉ่งซินหลายกั่ว
ฮา ฮ่า ฮา…
หว่อค่านเจี๊ยนจือ
จี่เสียเซียะเตอซินฉิง
ปาจื้อจี่ฟังจ้าย
เปยเหวยเตอโฮ้วโถว
เติ่งหนี่เติ่งไท้จิ่ว
เสี่ยงหนี่เล่ยหุ่ยหลิว
เอ๋อจิงฝูไขว่เลอะซื่อเสิ่มมอ
อ้ายเตอท่งเลอ
ท่งเตอขู่เลอ
ขู่เตอเล่ยเลอยื่อ
จี้เปิ่นหลี่เยี่ยเยี่ยจื่อจ๋อ
จี้จ่ายเจ้อหนี่เตอห่าว
เซี่ยงซ่างหยิ่งเตอจู๋หย้าว
ทาฟางฝูเพี่ยนเจ้อหว่อ
อ้ายเตอท่งเลอ
ท่งเตอขู่เลอ
ขู่เตอเล่ยเลอเหมา
ตุ้นซินหลี่จ่งซื่อเฉียงฉิว
เฉี้ยนจื้อจี่เย่าฟั่งโส่ว
ปี้ซางเหยียนล่างหนี่โจ่ว
ซาวเตี้ยวยื่อจี้ฉ่งซินหลายกั่ว
เฮอ…อ้ายเตอท่งเลอ
ท่งเตอขู่เลอ
ขู่เตอเล่ยเลอเหมา
ตุ้นซินหลี่จ่งซื่อเฉียงฉิว
เฉี้ยนจื้อจี่เย่าฟั่งโส่ว
ปี้ซางเหยียนล่างหนี่โจ่ว
ซาวเตี้ยวยื่อจี้ฉ่งซินหลายกั่ว
ฮา ฮ่า ฮา…
…Ao Music Hatyai…
เนื้อเพลงอาจผิดพลาดขออภัย


เนื้อเพลง จี้ซูเปิ่นในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง จี้ซูเปิ่นหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง จี้ซูเปิ่นเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ