เนื้อเพลง : ฉ่ำใจใหมพี่

หมวดหมู่: เนื้อเพลง |
ฉ่ำใจใหมพี่
ชื่อเพลง : ฉ่ำใจใหมพี่
นักร้อง : เพลงจีน
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

.เตเทีนยมี้ มี่… เฮาเซียง
กัวเงย เคยใจชุนฮ่วง หลี..ไค ไจ.
.ถวงฝง ลี…*… ไจ.งา.หลาน ลี.
..ไจ นา.ลีเทียงกัว นี… นีตี
เชียวหลง เชยังเชียงโง่ว ชี..ว้า
. อีชิงช้งโบ่ว ชี…*… ฮา..
. จ่าง.โมง.ม่ง หลี…*…
.มอ.อ่น.ลี.อี้ โมง.ลี.ทียง.กัว
หลี้…*…เทียน.อ่น.มี.เยง
. เชียว.เค.ตัว.เทียน มี้…*..
.ชิง.นี..ชิง.นี..โม้ง ชวง.ลี้.
เชียว.ชิง นี… ไจ.งาหลาน ลี
..ไจ นา.ลีเทียง.กัว นี่… นี.ตี.
เชียว.หลง เช.ยัง.เชียว.โง่ว ชี
..วัา อี.ชี.ชัง.โบ่ว ชี…*… ฮา

.. ไจ นา.ลีเทียงกัว นี… นีตี
เชียวหลง เชยังเชียวโง่ว ชี…
ว้า อีชีช้งโบ่ว ชี…*… ฮา..
. จ่าง.โม่ง.ม่ง หลี…*…
. มอ.อ่น.ลี.อี้ โมง.ลี.เทียง.กัว

เค.ตัว.เทียน มี้…*..ชิง. นี.
..ชิง.นี..โม้ง ชวงลี้เชียวชิ้ง นี
… ไจ.งาหลาน ลี..ไจ นา.ลีเทียง
กัว นี่…นีตีเชียวหลง เชยัง
เชียวโง่ว ชี..ว้า อีชีชังโบ่ว ชี
…*… ฮา…จ่าง.โมง.ม่ง หลี..


เนื้อเพลง ฉ่ำใจใหมพี่ในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ฉ่ำใจใหมพี่หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง ฉ่ำใจใหมพี่เป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ