เนื้อเพลง : ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอน

ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอน
ชื่อเพลง : ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอน
นักร้อง : เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

ชาติก่อนก็เคย ผูกพัน
อ่ะลั้นลัน ลั้นลา
ชาติก่อนก็เคย สบตา
อ่ะลั้นลา ด้วยกัน
ชาติก่อนก็เคย หยอกเย้า
อ่ะเคล้าคลอทุกวัน
ลืมหมดทั้งใจ เปลี่ยนผัน
ไม่รักกันชาตินี้.
.ชาติก่อนที่ยัง บอกกัน
อ่ะสัญญิง สัญญา
เธอบอกต้องคืน กลับมา
อ่ะลั้นลา ด้วยดี
ชาติก่อนก็ยัง หยอกล้อ
อ่ะเคล้าคลอ ทุกที
เธอเปลี่ยนได้ไง มาลี
ไม่รักกันเหมือนเดิม
.เธอบอกไอไม่เคย เลิฟยู
เธอบอกเธอไม่รู้ ด้อนโนว
เธอบอกยูจัสโก แค่โก
ชะโอ่โอ มาลี ของเรา
.ชาติก่อนก็เคย เอ่ยคำ
อ่ะไม่จำหัวใจ
เธอกลับต้องมา เปลี่ยนไป
เธอไม่เป็น คนก่อน
แม่ยอดหัวใจ คนนั้น
ไม่ใช่เธอ แน่นอน
เธอบอกว่าชื่อ แครอน
อ่ะแน่นอน กู๊ดบาย

[แร๊พ]
โธ่ ชาติก่อนก็ชื่อมาลี
พอมาชาตินี้อ่ะจำกันไม่ได้
จำปูนจำปาจำปี
ถ้าเปลี่ยนชื่อนี้ล่ะก็พอทนไหว
ดันบอกว่าชื่อแครอน
มาลีคนก่อนมันหายไปไหน
เจ้าช่อมาลีคนงาม
ทำไมใจดำทำได้ไง

.ชาติก่อนที่ยัง บอกกัน
อ่ะสัญญิง สัญญา
เธอบอกต้องคืน กลับมา
อ่ะลั้นลา ด้วยดี
ชาติก่อนก็ยัง หยอกล้อ
อ่ะเคล้าคลอ ทุกที
เธอเปลี่ยนได้ไง มาลี
ไม่รักกันเหมือนเดิม
.เธอบอกไอไม่เคย เลิฟยู
เธอบอกเธอไม่รู้ ด้อนโนว
เธอบอกยูจัสโก แค่โก
ชะโอ่โอ มาลี ของเรา
.ชาติก่อนก็เคย เอ่ยคำ
อ่ะไม่จำหัวใจ
เธอกลับต้องมา เปลี่ยนไป
เธอไม่เป็น คนก่อน
แม่ยอดหัวใจ คนนั้น
ไม่ใช่เธอ แน่นอน
เธอบอกว่าชื่อ แครอน
อ่ะแน่นอน กู๊ดบายเนื้อเพลงอื่น ของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

เนื้อเพลง ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอนในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอนหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอนเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ

เนื้อเพลง : ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครรอน

ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครรอน
ชื่อเพลง : ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครรอน
นักร้อง : ธงไชย แมคอินไตย์
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

ชาติก่อนก็เคยผูกพัน
อะล้าลันลั้นลา
(อะล้าลันลั้นลา)
ชาติก่อนก็เคยสบตา
อะลั้นลาด้วยกัน
ชาติก่อนก็เคยหยอกเย้า
อะเคล้าคลอทุกวัน
(เคล้าคลอทุกวัน)
ลืมหมดทั้งใจเปลี่ยนผัน
ไม่รักกันชาตินี้
ชาติก่อนก็ยังบอกกัน
อะสัญญิงสัญญา
(สัญญิงสัญญา)
เธอบอกต้องคืนกลับมา
อะลั้นลาด้วยดี
ชาติก่อนก็ยังหยอกล้อ
อะเคล้าคลอทุกที
(เคล้าคลอทุกที)
เธอเปลี่ยนได้ไงมาลี
ไม่รักกันเหมือนเดิม
เธอบอก I ไม่เคย Love you
เธอบอกเธอไม่รู้ Don’t Know
เธอบอก You Just Go แค่ Go
ชะโอโอ้มาลีของเรา
ชาติก่อนก็เคยเอ่ยคำ
อะไม่จำหัวใจ (ไม่จำหัวใจ)
เธอกลับต้องมาเปลี่ยนไป
เธอไม่เป็นคนก่อน
แม่ยอดหัวใจคนนั้น
ไม่ใช่เธอแน่นอน
(แน่นอนแน่นอน)
เธอบอกว่าชื่อแครอน
อะแน่นอน Goodbye

โธ่ ชาติก่อนก็ชื่อมาลี
พอมาชาตินี้
ทำเป็นจำกันไม่ได้
จำปูนจำปาจำปี
ถ้าเปลี่ยนชื่อนี้ก็พอทนไหว
ดันบอกว่าชื่อแครอน
มาลีคนก่อนมันหายไปไหน
เจ้าช่อมาลีคนงาม
ทำไมใจดำทำกันได้ไง

ชาติก่อนพี่ยังบอกกัน
อะสัญญิงสัญญา
(สัญญิงสัญญา)
เธอบอกต้องคืนกลับมา
อะลั้นลาด้วยดี
ชาติก่อนก็ยังหยอกล้อ
อะเคล้าคลอทุกที
(เคล้าคลอทุกที)
เธอเปลี่ยนได้ไงมาลี
ไม่รักกันเหมือนเดิม
เธอบอก I ไม่เคย Love you
เธอบอกเธอไม่รู้ Don’t Know
เธอบอก You Just Go แค่ Go
ชะโอโอ้มาลีของเรา
ชาติก่อนก็เคยเอ่ยคำ
อะไม่จำหัวใจ (ไม่จำหัวใจ)
เธอกลับต้องมาเปลี่ยนไป
เธอไม่เป็นคนก่อน
แม่ยอดหัวใจคนนั้น
ไม่ใช่เธอแน่นอน
(แน่นอนแน่นอน)
เธอบอกว่าชื่อแครอน
อะแน่นอน Goodbye


เนื้อเพลง ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครรอนในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครรอนหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครรอนเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ

เนื้อเพลง : ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอน

ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอน
ชื่อเพลง : ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอน
นักร้อง : ธงไชย ชุดรับแขก
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

ชาติก่อนก็เคย ผูกพัน
อะล้าลัน ลั้นลา
[อะล้าลันลั้นลา]
ชาติก่อนก็เคย สบตา
อะลั้นลา ด้วยกัน
ชาติก่อนก็เคย หยอกเย้า
อะเคล้าคลอ ทุกวัน
[เคล้าคลอทุกวัน]
ลืมหมดทั้งใจ เปลี่ยนผัน
ไม่รักกันชาตินี้
.ชาติก่อนก็ยัง บอกกัน
อะสัญญิงสัญญา
[สัญญิงสัญญา]
เธอบอกต้องคืน กลับมา
อะลั้นลาด้วยดี
ชาติก่อนก็ยัง หยอกล้อ
อะเคล้าคลอทุกที
[เคล้าคลอทุกที]
เธอเปลี่ยนได้ไง มาลี
ไม่รักกันเหมือนเดิม

Love you
เธอบอกเธอไม่รู้
Don’t Know
เธอบอก You Just Go
แค่ Go
ชะโอโอ้ มาลีของเรา
ชาติก่อนก็เคย เอ่ยคำ
อะไม่จำหัวใจ [ไม่จำหัวใจ]
เธอกลับต้องมา เปลี่ยนไป
เธอไม่เป็นคนก่อน
แม่ยอดหัวใจ คนนั้น
ไม่ใช่เธอแน่นอน
[แน่นอนแน่นอน]
เธอบอกว่าชื่อ แครอน
อะแน่นอน Goodbye

โธ่ ชาติก่อนก็ชื่อมาลี
พอมาชาตินี้
ทำเป็นจำกันไม่ได้
จำปูนจำปาจำปี
ถ้าเปลี่ยนชื่อนี้ก็พอทนไหว
ดันบอกว่าชื่อแครอน
มาลีคนก่อนมันหายไปไหน
เจ้าช่อมาลีคนงาม
ทำไมใจดำทำกันได้ไง

.ชาติก่อนก็ยัง บอกกัน
อะสัญญิงสัญญา
[สัญญิงสัญญา]
เธอบอกต้องคืน กลับมา
อะลั้นลาด้วยดี
ชาติก่อนก็ยัง หยอกล้อ
อะเคล้าคลอทุกที
[เคล้าคลอทุกที]
เธอเปลี่ยนได้ไง มาลี
ไม่รักกันเหมือนเดิม

Love you
เธอบอกเธอไม่รู้
Don’t Know
เธอบอก You Just Go
แค่ Go
ชะโอโอ้ มาลีของเรา
ชาติก่อนก็เคย เอ่ยคำ
อะไม่จำหัวใจ [ไม่จำหัวใจ]
เธอกลับต้องมา เปลี่ยนไป
เธอไม่เป็นคนก่อน
แม่ยอดหัวใจ คนนั้น
ไม่ใช่เธอแน่นอน
[แน่นอนแน่นอน]
เธอบอกว่าชื่อ แครอน
อะแน่นอน Goodbye


เนื้อเพลง ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอนในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอนหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอนเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ

เนื้อเพลง : ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอน

ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอน
ชื่อเพลง : ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอน
นักร้อง : เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ชุดรับแขก
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

ชาติก่อนก็เคย ผูกพัน
อ่ะลั้นลัน ลั้นลา
ชาติก่อนก็เคย สบตา
อ่ะลั้นลา ด้วยกัน
ชาติก่อนก็เคย หยอกเย้า
อ่ะเคล้าคลอทุกวัน
ลืมหมดทั้งใจ เปลี่ยนผัน
ไม่รักกันชาตินี้.
.ชาติก่อนที่ยัง บอกกัน
อ่ะสัญญิง สัญญา
เธอบอกต้องคืน กลับมา
อ่ะลั้นลา ด้วยดี
ชาติก่อนก็ยัง หยอกล้อ
อ่ะเคล้าคลอ ทุกที
เธอเปลี่ยนได้ไง มาลี
ไม่รักกันเหมือนเดิม
.เธอบอกไอไม่เคย เลิฟยู
เธอบอกเธอไม่รู้ ด้อนโนว
เธอบอกยูจัสโก แค่โก
ชะโอ่โอ มาลี ของเรา
.ชาติก่อนก็เคย เอ่ยคำ
อ่ะไม่จำหัวใจ
เธอกลับต้องมา เปลี่ยนไป
เธอไม่เป็น คนก่อน
แม่ยอดหัวใจ คนนั้น
ไม่ใช่เธอ แน่นอน
เธอบอกว่าชื่อ แครอน
อ่ะแน่นอน กู๊ดบาย

[แร๊พ]
โธ่ ชาติก่อนก็ชื่อมาลี
พอมาชาตินี้อ่ะจำกันไม่ได้
จำปูนจำปาจำปี
ถ้าเปลี่ยนชื่อนี้ล่ะก็พอทนไหว
ดันบอกว่าชื่อแครอน
มาลีคนก่อนมันหายไปไหน
เจ้าช่อมาลีคนงาม
ทำไมใจดำทำได้ไง

ชาติก่อนที่ยัง บอกกัน
อ่ะสัญญิง สัญญา
เธอบอกต้องคืน กลับมา
อ่ะลั้นลา ด้วยดี
ชาติก่อนก็ยัง หยอกล้อ
อ่ะเคล้าคลอ ทุกที
เธอเปลี่ยนได้ไง มาลี
ไม่รักกันเหมือนเดิม
.เธอบอกไอไม่เคย เลิฟยู
เธอบอกเธอไม่รู้ ด้อนโนว
เธอบอกยูจัสโก แค่โก
ชะโอ่โอ มาลี ของเรา
.ชาติก่อนก็เคย เอ่ยคำ
อ่ะไม่จำหัวใจ
เธอกลับต้องมา เปลี่ยนไป
เธอไม่เป็น คนก่อน
แม่ยอดหัวใจ คนนั้น
ไม่ใช่เธอ แน่นอน
เธอบอกว่าชื่อ แครอน
อ่ะแน่นอน กู๊ดบายเนื้อเพลงอื่น ของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ชุดรับแขก

เนื้อเพลง ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอนในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอนหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอนเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ