เนื้อเพลง : ซูบารุ [เนื้อร้องไทย]

หมวดหมู่: เนื้อเพลง |
|
ซูบารุ [เนื้อร้องไทย]
ชื่อเพลง : ซูบารุ [เนื้อร้องไทย]
นักร้อง :
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

…เม่ะ โวโท
ชิเต นาอิ โมมิเอซื่อ
คานาซิ คุเต
เมะโอ วาเค เล่บา
โคโฮยา อิมิคาอิ มิจิโรริ
โอคานิ มิเอรุโม้
โนวา น่าชิ
อ่า ฮ้า คุทาเค จิรู
ซาดา เมะโน
โคชิทา จิโย
เซเมเท อิโชยา คานี่
โคโนมิโว เทราเซโย่
วา เลวายูคู่
อาโอจิ โรคี โฮโฮะ
โนมา ม่าเด
วา เลวายูคู้
ซาราบา ซือบารู โย

.อิดีโว ซือเลบา มุ
เนโน นาคา
โคคางา ชิวานาคิ ซือซือ เครู
ซาเลโด วากาโมเน
วาอักอิซือคือ
บู่เมโอ โออิ ซือซื้อ
เครู มาหลี
อ่า ฮ้า ซัง ซาเมะคุ
นะโม นาคี
โฮะชิทา จิโย
เซเมเท อัคซายา คานี
โซโนมิโว โอวาเลโย
วา เลโมยูคู
โค่ โคโร
โคเม อิสุ รุมา ม่านี
วา เลโม ยูคู
ซาลาบา ซือบารุโย่

.อ่า ฮ้า อิ ซือโน ฮีคา
ดาเล คางา
โคโนมิจิโอ
อ่า ฮ้า อิ ซือโน ฮีคา
ดาเล คางา
โคโน มิจิโอ่
วา เลวายูคู
อา โอจิ
รุคี โฮโฮะ โนมา ม่าเด
วา เลวายูคู
ซาราบา ซือยารูโย่
วา เลวายูคู
ซาลาบา ซือ บา รู โยเนื้อเพลงอื่น ของ

เนื้อเพลง ซูบารุ [เนื้อร้องไทย]ในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ซูบารุ [เนื้อร้องไทย]หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง ซูบารุ [เนื้อร้องไทย]เป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ