เนื้อเพลง : ตำนานรักผีเสื้อ

ตำนานรักผีเสื้อ
ชื่อเพลง : ตำนานรักผีเสื้อ
นักร้อง : ละคร เปาบุ้นจิ้น
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

… จ่อลือเสียง
น้าตงลิ่วสุ่ย
ลีหว่อยวน ชี้ปูเคอหลิ่ว
จิงยื้อลวนวอสิ่ง ตั่วฝันเยอว
โฉ่วตาวต๋วยซี้ซีเกิ้นหลิ่ว
จีเป่ยเซียว โช้วโชวเกินโฉ่ว
มิงเจ้อวชีนิงโฝ่ง สื่อเพียวหลิว
โหย่วเลยชี้ เย้าซิงเยิ่ลเสี่ยว
โยวเส่ยทิง ต้าวชิวเลนขู่
อายชิ้งเลียงเกอฉี่ ห่าวสิงคู
ฉื่อยาวเหวิน งี้เกอมิ่งไป่
ไฮสื่อยาว จ้วงซัววูถู่
ชือตั๊วชืออือเส่ย หน่านชีวถู
ค้านซือเก่อยวน ยางหูเตีย
ปูอิ้งไก เตอเหนี่ยนเตย
เคอซือเสโยว เหนิงเป้ย
เทอเล่นสี่เจียน ตีเปฮีอ๊าย
หว่อฮัว ซื้อเจีย-เอ
หย่วนเยือง หูเตีย-เอ
เซื่อนเหยิน เจหนื่อ ชือเตีย
เฮอขู่เยาสั่ม ชิงเทีย
ปูหรู่ เวินเหลิง ถ่งเหมีย

… จ่อลือเสียง
น้าตงลิ่วสุ่ย
ลีหว่อยวน ชี้ปูเคอหลิ่ว
จิงยื้อลวนวอสิ่ง ตั่วฝันเยอว
โฉ่วตาวตํวยซี้ซีเกิ้นหลิ่ว
จีเป่ยเซียว โช้วโชวเกินโฉ่ว
มิงเจ้อวชีนิงโฝ่ง สื่อเพียวหลิว
โหย่วเลยชี้ เย้าซิงเยิ่ลเสี่ยว
โยวเส่ยทิง ต้าวชิวเลนขู่
อายชิ้งเลียงเกอฉี่ ห่าวสิงคู
ฉื่อยาวเหวิน งี้เกอมิ่งไป่
ไฮสื่อยาว จ้วงซัววูถู่
ชือตั๊วชืออือเส่ย หน่านชีวถู
ค้านซือเก่อยวน ยางหูเตีย
ปูอิ้งไก เตอเหนี่ยนเตย
เคอซือเสโยว เหนิงเป้ย
เทอเล่นสี่เจียน ตีเปฮีอ๊าย
หว่อฮัว ซื้อเจีย-เอ
หย่วนเยือง หูเตีย-เอ
เซื่อนเหยิน เจหนื่อ ชือเตีย
เฮอขู่เยาสั่ม ชิงเทีย
ปูหรู่ เวินเหลิง ถ่งเหมีย

… ค้านซือเก่อยวน ยางหูเตีย
ปูอิ้งไก เตอเหนี่ยนเตย
เคอซือเสโยว เหนิงเป้ย
เทอเล่นสี่เจียน ตีเปฮีอ๊าย
หว่อฮัว ซื้อเจีย-เอ
หย่วนเยือง หูเตีย-เอ
เซื่อนเหยิน เจหนื่อ ชือเตีย
เฮอขู่เยาสั่ม ชิงเทีย
ปูหรู่ เวินเหลิง ถ่งเหมียเนื้อเพลงอื่น ของ ละคร เปาบุ้นจิ้น

เนื้อเพลง ตำนานรักผีเสื้อในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ตำนานรักผีเสื้อหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง ตำนานรักผีเสื้อเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ