เนื้อเพลง : นิด้าหริภุญชัย

นิด้าหริภุญชัย
ชื่อเพลง : นิด้าหริภุญชัย
นักร้อง : แต่งโดย จารุนันท์ จรดล
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

หริภุญชัยนครลำพูน
มีสิ่งเทิดทูนสถาบันเกรียงไกร
กำเนิดเกิดเป็นนิด้าร่วมใจ
ของเผ่าชาวล้านนาไทย
ไดัเพรียรศึกษา
ถึงสุดด้วยวิทยาการ
ทุกท่านเชี่ยวชาญคืออาจารย์
สอนสั่ง ให้ศิยษ์ได้หวังกว้างไกล
พรั่งพร้อมทั่วไปในการ
บริหารหน่วยงาน ก้าวไกล
ภูมิใจหนักหนานิด้าลำพูน
เราขอเทิดทูนสถาบันใจ
ร่วมแรงร่วมรักสถาบัน
ร่วมเรียนเคียงกันกัาวไกล
สู่ในแดนดินถิ่นนี้
หริภุญชัยนครร่มเย็น
สิ่งที่เคยเห็นเช้าเย็นเป็นพยาน
เราจะร่วมรักสามัคคี
ดุจน้องดุจพี่ร่วมกัน
รักษาสถาบันเราเอย

หริภุญชัยนครลำพูน
มีสิ่งเทิดทูนสถาบันเกรียงไกร
กำเนิดเกิดเป็นนิด้าร่วมใจ
ของเผ่าชาวล้านนาไทย
ไดัเพรียรศึกษา
ถึงสุดด้วยวิทยาการ
ทุกท่านเชี่ยวชาญคืออาจารย์
สอนสั่ง ให้ศิยษ์ได้หวังกว้างไกล
พรั่งพร้อมทั่วไปในการ
บริหารหน่วยงาน ก้าวไกล
ภูมิใจหนักหนานิด้าลำพูน
เราขอเทิดทูนสถาบันใจ
ร่วมแรงร่วมรักสถาบัน
ร่วมเรียนเคียงกันกัาวไกล
สู่ในแดนดินถิ่นนี้
หริภุญชัยนครร่มเย็น
สิ่งที่เคยเห็นเช้าเย็นเป็นพยาน
เราจะร่วมรักสามัคคี
ดุจน้องดุจพี่ร่วมกัน
รักษาสถาบันเราเอย
จบ
ขอบคุณจาก
ครัวชมดอยเนื้อเพลงอื่น ของ แต่งโดย จารุนันท์ จรดล

เนื้อเพลง นิด้าหริภุญชัยในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง นิด้าหริภุญชัยหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง นิด้าหริภุญชัยเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ