เนื้อเพลง : ปาณาฯ

หมวดหมู่: เนื้อเพลง |
ปาณาฯ
ชื่อเพลง : ปาณาฯ
นักร้อง : คาราบาว
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

ปาณาติปาตา
อทินนาทานา
มุสาวาทา
สุราเมระยะมัจชะ
ปะมาทัฎฐานาเว
ปาณาติปาตา
อทินนาทานา
มุสาวาทา
สุราเมระยะมัจชะ
ปะมาทัฎฐานาเว
กาเมสุมิจฉาจะรา
เวระมณี
แปลว่าทุกคนนั้นควรทำดี

หัวใจของคน
นั้นอยู่ที่คน
ทุกข์สุขกังวล
ใจคนเป็นใหญ่
ความดีความร้าย
ถามใจตัวเรา
พระพุทธเจ้า
รู้หลุดพ้นตัวเอง
ทำดีเถิดทำดี
ทำชั่วไม่ดีหรอก
ทำดีเถิดทำดี
อย่าละอายต่อการทำดี

หัวใจของธรรมะ
นั้นอยู่ไม่ไกลหรอก
ล้วนอยู่ในใจเรา
ใจคนทุกคน
ความดีความร้าย
ถามใจตัวเรา
พระพุทธเจ้า
รู้หลุดพ้นตัวเอง
ทำใจเถิดทำใจ
จงทำใจให้สงบ
ทำใจเถิดทำใจ
ให้จงมีแต่คุณธรรม
พระพุทธเจ้า
สอนเราทำดี
ยากจนมั่งมี
มิควรคำนึง
สังคมเราอยู่
เป็นหมู่เป็นเหล่า
มีหนักมีเบา
เอ้าแบกรับกันไป

อิติปิโสภัควา
อะระหังสัมมา
สัมพุทธธัสสะ
พระพุทธเจ้า
สอนเราทำดี
ยากจนมั่งมี
มิควรคำนึง
สังคมเราอยู่
เป็นหมู่เป็นเหล่า
มีหนักมีเบา
เอ้าแบกรับกันไป

ปาณาติปาตา
อทินนาทานา
มุสาวาทา
สุราเมระยะมัจชะ
ปะมาทัฎฐานาเว
กาเมสุมิจฉาจะรา
เวระมณี
ทำได้ทุกคนเป็นคนดี

หัวใจของคน
นั้นอยู่ที่คน
ทุกข์สุขกังวล
ใจคนเป็นใหญ่
หัวใจของธรรมะ
นั้นอยู่ไม่ไกลหรอก
ล้วนอยู่ในใจเรา
ใจคนทุกคน
หัวใจของคน
นั้นอยู่ที่คน
ทุกข์สุขกังวล
ใจคนเป็นใหญ่
หัวใจของธรรมะ
นั้นอยู่ไม่ไกลหรอก
ล้วนอยู่ในใจเรา
ใจคนทุกคน


เนื้อเพลง ปาณาฯในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ปาณาฯหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง ปาณาฯเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ