เนื้อเพลง : ผัวนิสัยเสีย

ผัวนิสัยเสีย
ชื่อเพลง : ผัวนิสัยเสีย
นักร้อง : ตู่ ดารณี
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

..มาทำปากเสีย
ละว่าเมียดีนัก
จะเอิ้นปากตั๊ก
ละบอกต่านตังหลาย
ผ่อนี่เหียเต๊อะ
สลิดป่อจาย
มันดีตี่ไหน
เมาเมียจาวบ้าน
แจ๊ะปาก แจ๊ะคอ
ละบ่ากองหันสาว
เมียเปิ้นเมียเขา
ละบ่ฮู้ทั้งนั้น
หันเป๋นแม่ญิง
ละเตียวก๋ายหน้าบ้าน
ยื้อส่องป่องฝา
ต๋าเต้าหน่วยบ่อซ้าน
อ้ายนั้นชอบหยืด คอดู

..มาจ่มฮื้อเมีย
ว่าบ่งามแต๊ๆ
มันก็เหม็นขี้แฮ๊
ละเหมือนกั๋นจะต๋าย
นึกว่าหล่อเต๋มที
กา ตั๋วป่อจาย
ขี้เสี้ยนลายเต๋มตั๋ว ว่าอั้น
ใคร่ได้แอวแค้ว
ไปเซาะเอาเต๊อะสู
อี่เฒ่าแอวอู
ตึง บ่ฮื้อฟัน

..อู้ตังเรื่องผัว
มันปวดหัวแต๊ตั๊ก
ได้ผัวน่าฮัก
ละหมั่นเวียก หมั่นก๋าร
ได้ผัวชอบติ
มันหน้ารำคาญ
ขี้คร้านเยี๊ยะก๋าร
ฮากเลือดก่าเหล้า
แอ่วเมาเมียเปิ้น
จ๋นไคว่ต๋ำบล
ซักวันจะโดนละมุยแง่มเจ๊าๆ
มาว่าเขี้ยวเมียดำ
ละป๋านแก่นบ่าเต้า
ได้ฮากเลือดข้าว
ก็ย้อนอี่เฒ่าเขี้ยวดำ

..หวังได้กับหวย
หวังรวยกับโจค
นิสัยโสโครก
โจค บ่ถ้าหวัง
ใคร่เอามุยสับ
มันเหียสักกำ
มาจ่มเสียงดัง
ว่าใคร่ได้เมียน้อย
บ่ถ้ามาติ ว่าเมียบ่งาม
ขอถามซักกำ
สูมีตังค์กี่ร้อย

..ใคร่ได้เมียงาม
ต๋ามอย่างอ้ายกึ๊ด
เป่อเล๊อะทึดๆ
เซาะเอาเต๊อะหนา
เริ่มต้นนับหนึ่ง
หื้อสมอุรา
น้องนี้กา จะถ้าผ่อผัวเจ้า
เซาะเอาฮ่างแค้วๆ
เซาะเอาแอวกล๋มๆ
แล้วเปลี่ยนจื่อเป๋นดำลง
ต๋ายเหียเลย เจ๊าเจ้า
นี่ แหละน้อ.
ขอ เตอะผัวจั้น.


เนื้อเพลง ผัวนิสัยเสียในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ผัวนิสัยเสียหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง ผัวนิสัยเสียเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ