เนื้อเพลง : พังเหยา

พังเหยา
ชื่อเพลง : พังเหยา
นักร้อง : เพลงจีน ช+4
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

.ฟ่านเซ่ง เหล่าตง วอเน๋ย ท่งโล่ว
ฉ่งปั๊ด เสิงเซ็ก ฮอยจี่ซำจิ๊บกัน
มัก มักหหยี่จั้นจี ต้อยัน
ยันซัง ยีดม่ง พังเหยา ยีโม่ว
น่านตั๊ก จี่ซำ เก่เก้ง ฟงโปว่
ไวจอกหงอ ปั๊ดโท่ย ปู๋ยโปว่
เจ่งซีเน๋ย..
.ยิ่วยิ่วม่านฮง ติ๋มติ๋มเซ่งกวง
เซ็กเซ็กซองกวานเน๋ย
หงอหนา พาเก่งเก๊ก โพว่หมุ่น.โล่ว
ไท้หง่อก๋ายฮอยซำ จงเต็กกูตาน
ซีโส่ยเม็งปัก หงอ
เฉ่งท่งเหลิงเสา ยัดเหยฮอยซำ
ยัดเหยไป่ซอง เป่ซีฟานตาน
ฉ่งปั๊ดฟัน หงอ ว๊ากเน๋ย
เน๋ยวายหลิวหงอ หงอวายหลิวเน๋ย
กงฟูวาน หนานยิดม่องหลอย
กันนากเน๋ยเสา พังเหยา

.ฟ่านเซ่ง เหล่าตง วอเน๋ย ท่งโล่ว
ฉ่งปั๊ด เสิงเซ็ก ฮอยจี่ซำจิ๊บกัน
มัก มักหยิ่จั้นจี ต้อยัน
ยันซัง ยี่โม่ง พังเหยา ยีโม่ว
น่านตั๊กจี่ซำ เก่เก้งฟงโปว่
ไวจอก หงอ ปั๊ดโท่ย
ปู๋นโปว่ เจ่งซีเน๋ย
.ยิ่วยิ่วม่านฮง ติ๋มติ๋มเซ่งกวง
เซ็กเซ็กซองกวานเน๋ยหงอหนาพาเก่ง
เก๊กโพว่ หมุน โล่ว
ไท้หงอก๋ายฮอยซำจงเต็กกูตาน
ซีโส่ย เม็งปัก หงอ
เฉ่งท่ง เหลิงเสา
ยัดเหย ฮอยซำ ยัดเหย ไป่ซอง
เปซี ฟานตาน ฉ่งปั๊ดฟัน หงอ
ว๊ากเน๋ย เน๊ยวายหลิวหงอ
หงอวายหลิวเน๋ย กงฟูวาน
หนานยิดม่องหลอย
กันนากเน๋ยเสา พังเหยา
.ยิ่วยิ่วม่านฮง ติ๋มติ๋มเซ่งกวง
เซ็กเซ็กซองกวานเน๋ยหงอหนาพาเก่ง
เก๊กโพว่ หมุน โล่ว
ไท้หหงอก๋ายฮอยซำจงเต็กกูตาน
ซีโส่ย เม็งปัก หงอ
เฉ่งท่ง เหลิงเสา
ยัดเหย ฮอยซำ ยัดเหย ไป่ซอง
เปซี ฟานตาน ฉ่งปั๊ดฟัน หงอ
ว๊ากเน๋ย เน๋ยวายหลิวหงอ
หงอวายหลิวเน๋ย กงฟูวาน
หนานยิดม่องหลอย
กันนากเน๋ยเสา พังเหยา…
…PIN MUSIC KARA…


เนื้อเพลง พังเหยาในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง พังเหยาหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง พังเหยาเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ