เนื้อเพลง : ยากจะหักใจลืม

หมวดหมู่: เนื้อเพลง |
ยากจะหักใจลืม
ชื่อเพลง : ยากจะหักใจลืม
นักร้อง : เพลงจีน
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

เล่ยปัคฟัาเต็งเซ่ง โฮว..โม่งอึน
. เซ็ง.โซ่ยมูเย้าฉี่อึน โซย…
. ฟูโกวซิมปู๋นโงย.. ปูโตวชิมปู้ม
ฮั่น..ไซ่เยวปีเก็งปิน.คอน โว.
..*… ชีญีเตาฉี้เวนน่าน โคว..
.ลอ.ฮอ คว่ายไซ้ซีอิเซ็มอึน มอ..
. เยิ้มวอฮกซึมพีง.. เตกลิวซิ้ม
ติ้มโม่ย.. ไซ่เยวพีติ้งเวนปัก
ซินอึน โซว… ฉี่เช่ง.โว้งซง..
. เว้ยนาน.ไก้ฟอ.. ตาชิงเมงจี้
พีอึนนีโฮ่ว โซ่ว… ฮ้งยู่.กั้มโคย
.. ฮานัง.เย๊ายา.. มอตีนอยซำยัง
ย่างอีทั่ง โปว… เซ่า.ชีโงยซ่ำ
บินฮั่น งอย..เมงอึน ซ้ง.ชีเต็ง
ย๊าโมวอู้ นอย… ฟูกัวซิมปู๋นโมย
.. โซยเมเซ้างุซือ.. ยินเมงนโซ้งซง

.. เว้ยนาน.ไก๊ฟอ..ตาชิเมงจี้พี
อึ้นนีโฮ่ว โช่ว… อ้งยู่.กั้มโคย
.. ฮานัง.เย๊ายา..มอตีนอยซ้ำยัง
ย่างอีทั่ง โปว… เซ่าชีโงยซ่ำ
บินฮั่น งอย..เมงอึน ซ้งชีเต็ง
ย้าโมวอู้ นอย… ฟูกัวซิมปู๋นโมย
.. โซ้ยเมเซัางุซือ.. ยินเมงนโซ้งซง


เนื้อเพลง ยากจะหักใจลืมในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ยากจะหักใจลืมหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง ยากจะหักใจลืมเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ