เนื้อเพลง : รำวงเกี้ยวสาว

รำวงเกี้ยวสาว
ชื่อเพลง : รำวงเกี้ยวสาว
นักร้อง : เพลงคู่ สุรพล ประชุม
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

(สร้อย)..เราเริ่มร้องรำวง
สาวสาวอยู่อย่างง
พุ้มมะดัน รำสาวงามยั่วชาย
ใจหัวใจโค้งมารำสาวงามเอียงอาย
อ๋าย ยอ ฮ้อ.
ช.อ้ายมารำวงกับคนรูปสวย
เหมือนบุญชูช่วยให้มาพบกัน
เหมือนกับคนที่หลับนอนฝัน
แล้วเสียงยิงฟัน อุ้มฉันมา
แรมรอนเหมือนนอนโรงเกลือ
แล้วมาเจอหน้าหวานตาหวานใจ
อ๋าย ยอ ฮ้อ.
(สร้อย)..เราเริ่มร้องรำวง
สาวสาวอยู่อย่างง
พุ้มมะดัน รำสาวงามยั่วชาย
ใจหัวใจโค้งมารำสาวงามเอียงอาย
อ๋าย ยอ ฮ้อ.
ญ.ฟังคารมณ์ช่างคมชวนขำ
แล้วให้ฉันรำทำให้นึกอาย
ใช้วจี พะตี ฮอ จ๋าย
ลิ้นลมคมคายให้เห็นดี
ชีกอ พนอนารี
ฉันดูท่าที ทู่ซี้ถึงใจ
อ๋าย ยอ ฮ้อ.
(สร้อย)..เราเริ่มร้องรำวง
สาวสาวอยู่อย่างง
พุ้มมะดัน รำสาวงามยั่วชาย
ใจหัวใจโค้งมารำสาวงามเอียงอาย
อ๋าย ยอ ฮ้อ.
ช.ฟังวาจาม่วยมาตัดพ้อ
ฮั้วซี ชีกอ บ่ ลั้งอาย
เหมือนมาเหน็บให้เจ็บหัวใจ
เพราะจีนและไทย พี่น้องกัน
ห่วงรักสามัคคีมั่น
แล้วรำวงกันให้สบายหัวใจ
อ๋าย ยอ ฮ้อ.
(สร้อย)..เราเริ่มร้องรำวง
สาวสาวอยู่อย่างง
พุ้มมะดัน รำสาวงามยั่วชาย
ใจหัวใจโค้งมารำสาวงามเอียงอาย
อ๋าย ยอ ฮ้อ.
ญ.ฟังวาจาช่างน่าขบขัน
เหมือนคนกินมันไม่เผาไฟ
แล้วอาเฮียลูกเมียไปไหน
อ๊ะ จีนและไทยให้พันพัว
อาเฮียลูกเมียเนียนัว
แล้วยังมายั่วให้อั้วเก๊กซิม
อ๋าย ยอ ฮ้อ.เนื้อเพลงอื่น ของ เพลงคู่ สุรพล ประชุม

เนื้อเพลง รำวงเกี้ยวสาวในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง รำวงเกี้ยวสาวหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง รำวงเกี้ยวสาวเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ

เนื้อเพลง : รำวงเกี้ยวสาว

รำวงเกี้ยวสาว
ชื่อเพลง : รำวงเกี้ยวสาว
นักร้อง : เพลงคู่ สุรพล+ประชุม
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

…(เราเริ่มร้องรำวง
สาวสาวอยู่อย่างง โค้งมารำ
รำสาวงามยั่วชาย
จาย อั๊วจาย
อั๊วมารำสาวงามเอียงอาย
อ๋ายยอ ฮ้อ)
ช.ล่ายมารำกับคงรูปสวย
เหมือนบุงชูช่วยให้มาพบกัง
เหมือนกับคงที่หลับนองฝัง
แล้วเสียงยิ่งฟัง อุ้มฉังมา
แรมรองเหมือนนองโรงเกีย
แล้วมาเจอหน้า
หวางตาหวางใจ
อ๋ายยอ ฮ้อ
(เราเริ่มร้องรำวง
สาวสาวอยู่อย่างง โค้งมารำ
รำสาวงามยั่วชาย
จาย อั๊วจาย
อั๊วมารำสาวงามเอียงอาย
อ๋ายยอ ฮ้อ)
ญ.ฟังคารมช่างคมชวนขำ
แล้วให้ฉันรำทำ ให้นึกอาย
ใช้วจีพะตีหอจ๋าย
ลิ้นลมคมคายให้ เห็นดี
ชีกอ พนอนารี
ฉันดูท่าทีทู่ซี้ถึงใจ
อ๋ายยอ (ฮ้อ)
(เราเริ่มร้องรำวง
สาวสาวอยู่อย่างง โค้งมารำ
รำสาวงามยั่วชาย
จาย อั๊วจาย
อั๊วมารำสาวงามเอียงอาย
อ๋ายยอ ฮ้อ)
ช.ฟังวาจาม่วยมาตักพ้อ
ฮั้วซี้ชีกอบ่ นั้งอ่าย
เหมืองมาเหน็บให้เจ็บหัวใจ
แท้จีงและไทยพี่น้อง กัง
ห่วงรักสามัคคีกัง
แล้วรำวงกังให้สบายหัวใจ
อ๋ายยอ (ฮ้อ)
(เราเริ่มร้องรำวง
สาวสาวอยู่อย่างง โค้งมารำ
รำสาวงามยั่วชาย
จาย อั๊วจาย
อั๊วมารำสาวงามเอียงอาย
อ๋ายยอ ฮ้อ)
ญ.ฟังวาจาช่างน่าขบขัน
เหมือนคนกินมันไม่ เผาไฟ
แล้วอาเฮียลูกเมียไปไหน
อ๊ะจีนและไทยให้พันพัว
อาเฮียลูกเมียเนียนัว
แล้วยังมายั่วให้อั้วเก๊กซิม
อ๋ายยอ (ฮ้อ).เนื้อเพลงอื่น ของ เพลงคู่ สุรพล+ประชุม

เนื้อเพลง รำวงเกี้ยวสาวในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง รำวงเกี้ยวสาวหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง รำวงเกี้ยวสาวเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ