เนื้อเพลง : หว่อเจ่อมอคูเลอ

หมวดหมู่: เนื้อเพลง |
หว่อเจ่อมอคูเลอ
ชื่อเพลง : หว่อเจ่อมอคูเลอ
นักร้อง : เพลงจีน
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

เพลง..หว๋อเจ่อมอคูลา
INTRO Bars)…..
หว๋อ ฉงไล เหม๋โหย่ว เฉี่ยงเต้า กั้ว
หลีเป๋ เตอจือ เว้ย เจ่อยั้ง ชิงเหลียง
เจ้อยี่เคอ อู๋หลานเจียน กั่นเจี๋ย เหาเซี่ยง
ยี้จือ มี้ถู เกาหยาง ปู้เจอเต้า
ยิ่งไกเหวยโถว ไหซื่อ ไจ่เจอกี้ เต่งเฮ้อ
ไจ้ปู้จือ ปู้เจี๋ย โซงเล้ยหยี เฉิงหาน
.หลูก่อ เจ่าซือเต้า ซื่อเจ้อเยี่ยง
เหวอ ปู๋ โฮย ตายิ่งหลี่ หลีไคเซ็งผาง
เหวอ โส กั้ว เหวอปู ฮ้วย คู
เหวอ โส กัว เว้ย หวี จื๋อ ปู
เจ้ ซือ เฮ้า หว๋อ หยี่จิง เหมยโหย่วจูจัง
.โซว หยาง เหวอเจ้อเต้า ไจ้หลีเป๋ย
เตอสือเฮอว ปู้เหมียน เอ้หนี ฉันฉาง
เต้าจิงเฮียน ไฉจื้อเต้า โซยว อี้ เซิง
ไจ้เจี้ยน จีเย้า โตโม เจียนเฉียง
เหวอ เฉี่ยง เยี่ยว เหลนจู้ เหลยเล้ย
เจี้ยปู้หนาน เหลนจู้ เปยซาน
ไจ้ ปู้ จือ ปู้เจี่ยโจง เล้ยหยีเฉิงหาน
SOLO Bars)…..
หว๋อ ฉงไล เหม๋โหย่ว เฉี่ยงเต้า กั้ว
หลีเป๋ เตอจือ เว้ย เจ่อยั้ง ชิงเหลียง
เจ้อยี่เคอ อู๋หลานเจียน กั่นเจี๋ย เหาเซี่ยง
ยี้จือ มี้ถู เกาหยาง ปู้เจอเต้า
ยิ่งไกเหวยโถว ไหซื่อ ไจ่เจอกี้ เต่งเฮ้อ
ไจ้ปู้จือ ปู้เจี๋ย โซงเล้ยหยี เฉิงหาน
.หลูก่อ เจ่าซือเต้า ซื่อเจ้อเยี่ยง
เหวอ ปู๋ โฮย ตายิ่งหลี่ หลีไคเซ็งผาง
เหวอ โส กั้ว เหวอปู ฮ้วย คู
เหวอ โส กัว เว้ย หวี จื๋อ ปู
เจ้ ซือ เฮ้า หว๋อ หยี่จิง เหมยโหย่วจูจัง
.โซว หยาง เหวอเจ้อเต้า ไจ้หลีเป๋ย
เตอสือเฮอว ปู้เหมียน เอ้หนี ฉันฉาง
เต้าจิงเฮียน ไฉจื้อเต้า โซยว อี้ เซิง
ไจ้เจี้ยน จีเย้า โตโม เจียนเฉียง
เหวอ เฉี่ยง เยี่ยว เหลนจู้ เหลยเล้ย
เจี้ยปู้หนาน เหลนจู้ เปยซาน
ไจ้ ปู้ จือ ปู้เจี่ยโจง เล้ยหยีเฉิงหาน
..Music Computer Karaoke..
…Hadd Yai…


เนื้อเพลง หว่อเจ่อมอคูเลอในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง หว่อเจ่อมอคูเลอหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง หว่อเจ่อมอคูเลอเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ