เนื้อเพลง : อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง

หมวดหมู่: เนื้อเพลง |
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ชื่อเพลง : อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
นักร้อง : เอ็ดดี้
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

มันเป๋นมึนๆตึงๆ
อึยึอึยึง
มันเป๋นอึยึอึยึง
มันเป๋นระวือระวึน
มันเป๋นอึ๊ดๆอั๊ดๆ
มันเป๋นฟึดๆฟัดๆ
มันเป๋นใค่ได้กั๊ดๆ
มันเป๋นใค่จึ๊กใค่จั๊ก
ใค่จั๊กใค่จั๊ก
จึ๊กๆจั๊กๆต๊องๆๆๆต่องๆๆๆ
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ถ้าเป๋นอย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง..

มันเป๋นจึ๊ดๆจั๊ดๆ
ปึ๊ดๆปั๊ดๆ
มันเป๋นใค่บึ๊ดใค่บั๊ด
มันเป๋นคะลึกคะลัก
มันเป๋นอ๊ดๆอั๊ดๆ
มันเป๋นบ๊ดๆบั๊ดๆ
มันเป๋นงดๆงัดๆ
มันเป๋นใค่ได้กั๊บๆ
กั๊บๆๆๆ
กั๊บๆๆๆ..
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ถ้าจะหื้อดีต้องเบิ้ลสอง

กิ๋นเผิกกิ๋นก๋อย
เพราะว่าหอยบ่มี
โต๋อ้ายกิ๋นสาบกิ๋นสี
กะหอยบ่มีก่อเลยกินก๋อย
อยู่ดีก่อกินหอย
อยู่ดอยก่อกิ๋น..
(โห๊ะ..กิ๋นหยังๆนั่น
ก่อกินก๋อยนะก้า)
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง..

มันเป๋นโจ๊ะโล๊จ๊ะละ
โจ๊โฟะจ๊ะฟะ
มันเป๋นโจ๊ะโฟ๊ะจ๊ะฟะ
มันหยังมาเลิงอ๊ะละ
มันหยังมายาวจ๊ะละ
มันเป๋นใค่ได้บ๊ะๆ
มันเป๋นกางก๊ากางก๊ะ
ก๊ะๆๆๆ
บ๊ะๆๆๆ
บ๊ะ บ๊ะ
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ถ้าเป๋นเอ็ดดี้ต้องเบิ้ลสอง

มันเป๋นจึ๊ดๆจั๊ดๆ
บึ๊ดๆบั๊ดๆ
มันเป๋นใค่บึ๊ดใค่บั๊ด
มันเป๋นคะลึกคะลัก
มันเป๋นอ๊ดๆอั๊ดๆ
มันเป๋นบ๊ดๆบั๊ดๆ
มันเป๋นงดๆงัดๆ
มันเป๋นใค่ได้กั๊บๆ
กั๊บๆๆๆ
กั๊บๆๆๆ
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ถ้าจะหื้อดีต้องเบิ้ลสอง..

กิ๋นเผิกกิ๋นก๋อย
เพราะว่าหอยบ่มี
โต๋อ้ายกิ๋นสาบกิ๋นสี
กะหอยบ่มีก่อเลยกินก๋อย
อยู่ดีก่อกินหอย
อยู่ดอยก่อกิ๋น..
(โห๊ะ..กิ๋นหยังๆนั่น
ก่อกินก๋อยนะก้า)
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง..

มันเป๋นหล๊อบๆแหล๊บๆ
หม๊อดๆแหม๊ดๆ
มันเป๋นจ้อบๆแจ๊บๆ
มันมื่นทะแล่บทะแล๊บ
มันเป๋นพ๊อบๆแพ๊บๆ
มันดังค๊อบๆแค๊บๆ
แจ๊บๆๆๆ
แจ๊บๆๆๆ
แจ๊บ แจ๊บ แจ๊บ แจ๊บ แจ๊บ
.อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ถ้าเป๋นอย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง


เนื้อเพลง อย่างอี้ต้องเบิ้ลสองในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง อย่างอี้ต้องเบิ้ลสองหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง อย่างอี้ต้องเบิ้ลสองเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ

เนื้อเพลง : อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง

อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ชื่อเพลง : อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
นักร้อง : เอ็ดดี้ ตลาดแตก
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

Midi By Chawalkman

มันเป๋นมึนๆตึงๆ
อึยึอึยึง
มันเป๋นอึยึอึยึง
มันเป๋นระวือระวึน
มันเป๋นอึ๊ดๆอั๊ดๆ
มันเป๋นฟึดๆฟัดๆ
มันเป๋นใค่ได้กั๊ดๆ
มันเป๋นใค่จึ๊กใค่จั๊ก
ใค่จั๊กใค่จั๊ก
จึ๊กๆจั๊กๆต๊องๆๆๆต่องๆๆๆ
อย่างอี้เบิ้ลสอง
อย่างอี้เบิ้ลสอง
ถ้าเป๋นอย่างอี้เบิ้ลสอง…

มันเป๋นจึ๊ดๆจั๊ดๆ
ปึ๊ดๆปั๊ดๆ
มันเป๋นใค่บึ๊ดใค่บั๊ด
มันเป๋นคะลึกคะลัก
มันเป๋นอ๊ดๆอั๊ดๆ
มันเป๋นบ๊ดๆบั๊ดๆ
มันเป๋นงดๆงัดๆ
มันเป๋นใค่ได้กั๊บๆ
กั๊บๆๆๆ
กั๊บๆๆๆ…
.อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ถ้าจะหื้อดีต้องเบิ้ลสอง

กิ๋นเผิกกิ๋นก๋อย
เพราะว่าหอยบ่มี
โต๋อ้ายบ่เป๋นสาบเป๋นสี
กะหอยบ่มีก่อเลยกินก๋อย
อยู่ดีก่อกินหอย
อยู่ดอยก่อกิ๋น..
(โห๊ะ..กิ๋นหยังๆนั่น
ก่อกินก๋อยนะก้า)
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง…

มันเป๋นโจ๊ะโล๊จ๊ะละ
โจ๊โฟะจ๊ะฟะ
มันเป๋นโจ๊ะโฟ๊ะจ๊ะฟะ
มันหยังมาเลิงอ๊ะละ
มันหยังมายาวจ๊ะละ
มันเป๋นใค่ได้บ๊ะๆ
มันเป๋นกางก๊ากางก๊ะ
ก๊ะๆๆๆ
บ๊ะๆๆๆ
บ๊ะ บ๊ะ
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ถ้าเป๋นเอ็ดดี้ต้องเบิ้ลสอง

มันเป๋นจึ๊ดๆจั๊ดๆ
บึ๊ดๆบั๊ดๆ
มันเป๋นใค่บึ๊ดใค่บั๊ด
มันเป๋นคะลึกคะลัก
มันเป๋นอ๊ดๆอั๊ดๆ
มันเป๋นบ๊ดๆบั๊ดๆ
มันเป๋นงดๆงัดๆ
มันเป๋นใค่ได้กั๊บๆ
กั๊บๆๆๆ
กั๊บๆๆๆ
.อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ถ้าจะหื้อดีต้องเบิ้ลสอง..

กิ๋นเผิกกิ๋นก๋อย
เพราะว่าหอยบ่มี
โต๋อ้ายกิ๋นสาบกิ๋นสี
กะหอยบ่มีก่อเลยกินก๋อย
อยู่ดีก่อกินหอย
อยู่ดอยก่อกิ๋น..
(โห๊ะ..กิ๋นหยังๆนั่น
ก่อกินก๋อยนะก้า)
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง..

มันเป๋นหล๊อบๆแหล๊บๆ
หม๊อดๆแหม๊ดๆ
มันเป๋นจ้อบๆแจ๊บๆ
มันมื่นทะแล่บทะแล๊บ
มันเป๋นพ๊อบๆแพ๊บๆ
มันดังค๊อบๆแค๊บๆ
แจ๊บๆๆๆ
แจ๊บๆๆๆ
แจ๊บ แจ๊บ แจ๊บ แจ๊บ แจ๊บ
.อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ถ้าเป๋นอย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
..ดอยหลวง มิวสิค..


เนื้อเพลง อย่างอี้ต้องเบิ้ลสองในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง อย่างอี้ต้องเบิ้ลสองหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง อย่างอี้ต้องเบิ้ลสองเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ

เนื้อเพลง : อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง

อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ชื่อเพลง : อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
นักร้อง : เอ็ดดี้ คนเมือง
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

.มึนๆตึงๆ มันเป๋นมึนๆตึงๆ
อึยึ๊อึยึง มันเป๋นอึยึ๊อึยึง
มันเป๋นละวือละวึง
มันเป๋นอึดๆอั๊ดๆ
มันเป๋นฟึดๆฟัดๆ
มันเป๋นไข่ได้กั๊ดๆ
มันเป๋นไข่จึ๊กไข่จั๊ก
ไข่จึกไข่จั๊ก จึ๊กๆจั๊กๆ
ต๊องๆๆๆต่องๆๆๆ
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ถ้าเป๋นอย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
บุญส่ง…karaoke.
จึดๆจั๊ดๆ มันเป๋นจึดๆจั๊ดๆ
บึดๆบั๊ดๆ
มันเป๋นไข่บึดไข่บั๊ด
มันเป๋นขะลึกขะลัก
มันเป๋นโอ๊ดๆอั๊ดๆ
มันเป๋นโบ๊ดๆบั๊ดๆ
มันเป๋นโง๊ดๆงั๊ดๆ
มันเป๋นไข่ได้กั๊บๆ
กั๊บๆ กั๊บๆๆๆ
..อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ถ้าจะฮื้อดีต้องเบิ้ลสอง

กิ๋นเผิกกิ๋นก๋อยเพราะว่าหอยบ่มี
โต๋อ้ายบ่เป๋นซากเป๋นศรี
ก็หอยบ่มีก็เลยกิ๋นก๋อย
อยู่ดีก็กิ๋นหอย อยู่ดอยก็กิ๋น..
ฮื้อ ฮื้อ…อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
.โจ๊ะโละจ๊ะละ
มันเป๋นโจ๊ะโละจ๊ะละ
โจ๊ะโฟ๊ะจ๊ะฟะ
มันเป๋นโจ๊ะโฟ๊ะจ๊ะฟะ
มันหยังมาเลิงอ๊ะละ
มันหยังมายาวจ๊ะละ
มันเป๋นไข่ได้บ๊ะๆ
มันเป๋นกั่งก้ากั่งก๊ะ
ก๊ะๆๆๆ บ๊ะๆๆๆๆๆ
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ถ้าเป็นเอ็ดดี้ต้องเบิ้ลสอง

.จึดๆจั๊ดๆ มันเป๋นจึดๆจั๊ดๆ
บึดๆบั๊ดๆ
มันเป๋นไข่บึดไข่บั๊ด
มันเป๋นขะลึกขะลัก
มันเป๋นโอ๊ดๆอั๊ดๆ
มันเป๋นโบ๊ดๆบั๊ดๆ
มันเป๋นโง๊ดๆงั๊ดๆ
มันเป๋นไข่ได้กั๊บๆ
กั๊บๆ กั๊บๆๆๆ
..อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ถ้าจะฮื้อดีต้องเบิ้ลสอง

กิ๋นเผิกกิ๋นก๋อยเพราะว่าหอยบ่มี
โต๋อ้ายบ่เป๋นซากเป๋นศรี
ก็หอยบ่มีก็เลยกิ๋นก๋อย
อยู่ดีก็กิ๋นหอย อยู่ดอยก็กิ๋น..
ฮื้อ ฮื้อ อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
.หล๊อบๆแหล๊บๆ
มันเป๋นหล๊อบๆแหล๊บๆ
มอสๆแมสๆ
มันเป๋นจ๊อบๆแจ๊บๆ
มันหมื้นทะแล๊บทะแล๊
มันเป๋นพ๊อบๆแพ๊บๆ
เสียงดังค๊อบๆแค๊บๆ
แจ๊บๆ แจ๊บๆ แจ๊บๆๆๆ
…อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
อย่างอี้ต้องเบิ้ลสอง
ถ้าเป๋นอย่างอี้ต้องเบิ้ลสองเนื้อเพลงอื่น ของ เอ็ดดี้ คนเมือง

เนื้อเพลง อย่างอี้ต้องเบิ้ลสองในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง อย่างอี้ต้องเบิ้ลสองหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง อย่างอี้ต้องเบิ้ลสองเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ