เนื้อเพลง : เป็นจังซี่ทุกคน

เป็นจังซี่ทุกคน
ชื่อเพลง : เป็นจังซี่ทุกคน
นักร้อง : ร็อคสะแด่ว
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

.ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน

.แม่สวย ลูกก็เลยสวย คนงงงวย
แรกพบแรกยล ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
สัดส่วน น่าสน ทุกคนพี่น้อง
.ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
.คนพี่สวยดีน่ามอง กับคนรองก็สวยน่ามล
คนที่สาม ก็งามอีกคน
คนที่สาม ก็งามอีกคน
เปิดใจ ไม่สน ให้คนมาจอง
.ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน

.คนสี่ คนห้างามล้ำ ขาวไม่คล้ำ
ผิวบางคางมน คนมาจอง มากมายหลายคน
คนมาจอง มากมายหลายคน
จังซี่ทุกคน ละเป็นจังซี่ทุกคน
.ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน

.คนพี่สวยดีน่ามอง กับคนรองก็สวยน่ามล
คนที่สาม ก็งามอีกคน
คนที่สาม ก็งามอีกคน
เปิดใจ ไม่สน ให้คนมาจอง
.ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน

.คนสี่คนห้างามล้ำ ขาวไม่คล้ำ
ผิวบางคางมน คนมาจอง มากมายหลายคน
คนมาจอง มากมายหลายคน
จังซี่ทุกคน ละเป็นจังซี่ทุกคน
.ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน
ลูกสาวแม่นี้ เป็นจังซี่ ทุกคน

ชัชชัยมิวสิค ขอนแก่น


เนื้อเพลง เป็นจังซี่ทุกคนในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง เป็นจังซี่ทุกคนหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง เป็นจังซี่ทุกคนเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ

เนื้อเพลง : เป็นจังซี่ทุกคน

เป็นจังซี่ทุกคน
ชื่อเพลง : เป็นจังซี่ทุกคน
นักร้อง : ร็อคสะแด่ว2
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน

แม่สวยลูกก็เลยสวย
คนงงงวยแรกพบแรกยล
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
คนชมน่าสนทุกคนพี่น้อง
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน

คนพี่สวยดีน่ามอง
กับคนรองก็สวยหน้ามน
คนที่สามละก็งามอีกคน
คนที่สามละก็งามอีกคน
เปิดใจให้สนให้คนมาจอง
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน

คนสี่คนห้างามล้ำ
ขาวไม่คล้ำผิวบางคางหงน
คนมาจองมากมายหลายคน
คนมาจองมากมายหลายคน
จังซี่ทุกคนละเป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน

คนพี่สวยดีน่ามอง
กับคนรองก็สวยหน้ามน
คนที่สามละก็งามอีกคน
คนที่สามละก็งามอีกคน
เปิดใจให้สนให้คนมาจอง
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน

คนสี่คนห้างามล้ำ
ขาวไม่คล้ำผิวบางคางหงน
คนมาจองมากมายหลายคน
คนมาจองมากมายหลายคน
จังซี่ทุกคนละเป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคน
ลูกสาวแม่นี่ เป็นจังซี่ทุกคนเนื้อเพลงอื่น ของ ร็อคสะแด่ว2

เนื้อเพลง เป็นจังซี่ทุกคนในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง เป็นจังซี่ทุกคนหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง เป็นจังซี่ทุกคนเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ