เนื้อเพลง : ไหนว่าจะจำ

ไหนว่าจะจำ
ชื่อเพลง : ไหนว่าจะจำ
นักร้อง : ดิอิมพอสซิเบิล
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

(จะจำแล้วไงไม่จำ)
พี่เชื่อถ้อยคำและจำติดใจ
ไม่ลืม (มิลืมไม่ลืม)
ให้จำคืนหนึ่งคืนนั้น
สวรรค์อันเคยดูดดื่ม
แล้วใครที่ลืมถ้อยคำ
(ไหนเธอว่าจงจดจำ)
..ไหนว่า จะจำ
(พี่ยังฝังใจจดจำ)
พี่เฝ้าเก็บงำหัวใจให้เธอ
ผู้เดียว (รักเธอผู้เดียว)
จะมีนางอื่นหมื่นแสน
ทอดแขนพี่ยังไม่เกี่ยว
รักเดียวพี่จึงจดจำ
(รัก จริง จึง จำ)
..จำ ไว้ (คำนี้พี่จำได้)
ก็ไยหัวใจเจ้าจึงไม่เคร่ง
(หัวใจ ไม่เคร่ง)
สัญญากับพี่เอง สาบานกับพี่เอง
พร้อมใจให้พี่เอง
แล้วมาข่มเหงให้พี่ช้ำ
..ไหนว่า จะจำ
(จะจำแล้วไงไม่จำ)
แต่เจ้ากลับคำหัวใจไม่จำ
ไม่จริง (หัวใจไม่จริง)
ช่างลวงช่างหลอกยอกย้อน
ดั่งน้ำใบบอนกลอกกลิ้ง
น้ำใจไม่จริงอย่างคำ
(โถ ใจ ไม่ จำ)

(จะจำแล้วไงไม่จำ)
แต่เจ้ากลับคำหัวใจไม่จำ
ไม่จริง (หัวใจไม่จริง)
ช่างลวงช่างหลอกยอกย้อน
ดั่งน้ำใบบอนกลอกกลิ้ง
น้ำใจไม่จริงอย่างคำ
(โถ ใจ ไม่ จำ)…เนื้อเพลงอื่น ของ ดิอิมพอสซิเบิล

เนื้อเพลง ไหนว่าจะจำในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ไหนว่าจะจำหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง ไหนว่าจะจำเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ

เนื้อเพลง : ไหนว่าจะจำ

ไหนว่าจะจำ
ชื่อเพลง : ไหนว่าจะจำ
นักร้อง : ดิอิมพอสซิเบิ้ล
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

ไหนว่า-จะจำ (จะจำแล้วไงไม่จำ)
พี่เชื่อถ้อยคำแม้จำติดใจ
ไม่ลืม (มิลืมไม่ลืม)
ให้จำคืนหนึ่งคืนนั้น
สวรรค์อันเคยดูดดื่ม
แล้วใครที่ลืมถ้อยคำ
(ไหนเธอว่าจงจดจำ)
ไหนว่าจะจำ (พี่ยังฝังใจจดจำ)
พี่เฝ้าเก็บงำหัวใจให้เธอผู้เดียว
(รักเธอผู้เดียว)
จะมีนางอื่นหมื่นแสน
ทอดแขนพี่ยังไม่เกี่ยว
รักเดียวพี่จึงจดจำ
(รักจริงจึงจำ)
จำไว้ (คำนี้พี่จำได้)
ก็ใยหัวใจเจ้าจึงไม่เคร่ง
(หัวใจไม่เคร่ง)
สัญญากับพี่เอง สาบานกับพี่เอง
พร้อมใจให้พี่เอง
แล้วมาข่มเหงให้พี่ช้ำ
ไหนว่าจะจำ (จะจำแล้วไงไม่จำ)
แต่เจ้ากลับคำหัวใจไม่จำไม่จริง
(หัวใจไม่จริง)
ช่างลวงช่างหลอกยอกย้อน
ดังน้ำใบบอนกลอกกลิ้ง
น้ำใจไม่จริงอย่างคำ (โถใจไม่จำ)

ไหนว่าจะจำ (จะจำแล้วไงไม่จำ)
แต่เจ้ากลับคำหัวใจไม่จำไม่จริง
(หัวใจไม่จริง)
ช่างลวงช่างหลอกยอกย้อน
ดังน้ำใบบอนกลอกกลิ้ง
น้ำใจไม่จริงอย่างคำ (โถใจไม่จำ)


เนื้อเพลง ไหนว่าจะจำในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง ไหนว่าจะจำหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง ไหนว่าจะจำเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ