เนื้อเพลง : FIRE

หมวดหมู่: เนื้อเพลง |
FIRE
ชื่อเพลง : FIRE
นักร้อง : 2EN1 (TO ANY ONE)
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

Title:Fire
Artist:2EN1( TO ANYONE)
I go by the name of CL of 2NE1
It`s been a long time coming,
but we`re here now
and we about to set
the roof on FIRE, baby(uh oh)
you better get yours,
cause I`m getting mine
Eh eh eh eh eh eh ehh
,to anyone
Eh eh eh eh eh eh ehh
, you gotta ring the alarm
Eh eh eh eh eh eh eh
, we 2NE1
Eh eh eh eh eh eh
hey hey hey hey!
[CL] come in come in come in
ทารึล เซ ซัง ชี กยอบ กี มัน
ฮัน โค มี นึน
อี เจ ทือ งึล จี โก
Lalalala คา ชิก ออบ นึน
นา เอ กด โน แร โร
Hahahaha ทา ชี นอล พี อุซ
จี มด ฮา โด รก
[MINJI] Now let`s ชูมึล ชูมึล ชูมึล
ชวอ โย wanna get down
มด ดา กึน กูมึล กูมึล กูมึล กวอ
เซ ซา งึน แน มัม
แดโร ทา ฮัล ซู อิด กี เอ
กึน ชา ยู รึล วี แฮ
tonight tonight uh
[BOM] แน นูน บิ ชึน บิด นา
นึน พยอล ดึล โร
แน ชิม จัง โซ กึล แทอูนึน
ชอ พุล บิด โด
ยอง วอน ฮา จิน อัน เกด จี ?
but อิล ฮึล กอน ออบ จี
oh~ oh~ oh~ oh~ ye~
[CL] นัน มี มี มี มี
มี มี มี มี
ชีโกชีพอ
ทอ ปัลรี ตี ตี ตี
ตี ตี ตี ตี โกชิพอ
ชอ โนพึน พิล ดิง วี โร
ชอ พู รึน ฮา นึล วี โร
คือ เก โซ รี รี รี รี รี รี ริล
ชีโกชิพอ
[DARA] you gotta FIRE
นอ เอ คา ซือ มึล กุง กุง กุง
you gotta drop it like its hot
ชี กึม มอม ชู รยอ ฮาจีมา ooh
the FIREแน มอ ริด โซ กึล
boom boom boom
I gotta drop it Like its hot
มอม ชู รยอ ฮา จี มา hey
[CL] get up get up get up
มยอด บอน นอ มอ จยอ โด
มี ดอด ดอน เซ ซา งี นัล
โต ทา ชี แบ ชิน แฮ โด
นานานานัน ชอล แด อุล จี
อัน ฮา พา โบ ชอ รอม
ออ มอ มอ มอ แน ซุง ตอลจี
มา รา นัม ดึล ชอ รอม
[MINJI] แนกาชอ กึทกาจี เด
รยอกัลเก follow follow me
ซู มี ชา โอ รึล มันกึม ทัล รยอ
จู นึน นา เอ กา ซือ มี
แวน จี นา ชวิบ จี มา นึน
อัน ฮา แช มิด จโย
คอม แน จี มา รา let it go
โพ ดา ทอ นา อึน แน อิล โร
le le le le let`s go
[BOM] แน นุน บี ชึน บิด นา
นึน พยอล ดึล โร
แน ชิม จัง โซ กึล แท อู
นึน ชอ พุล บิด โด ยอง วอน ฮี
จิน อัน เกด จี ?
but อิล ฮึล กอน ออบ จี
oh~ oh~ oh~ oh~ ye~
[CL] นัน มี มี มี มี
มี มี มี มี
ชีโกชีพอ
ทอ ปัลรี ตี ตี ตี
ตี ตี ตี ตี โกชิพอ
ชอ โนพึน พิล ดิง วี โร
ชอ พู รึน ฮา นึล วี โร
คือ เก โซ รี รี รี รี รี รี ริล
ชีโกชิพอ
กือ เก โซ รี รี รี รี รี รี ริล
ชีโกชิพอ (โซรีจิลรอ)
Eh eh eh eh eh eh ehh
,to anyone
Eh eh eh eh eh eh ehh
, you gotta ring the alarm
Eh eh eh eh eh eh eh
, we twenty one
Eh eh eh eh eh eh oh~~
[DARA] มอ รี กา ชัลรัง ชัลรัง
ชัลรัง ชัลรัง
แท โด รก
ออง ดอง อิล ซัลรัง ซัลรัง
ซัลรัง ซัลรัง
ฮึน ดือ รอ
มอ รี กา ชัลรัง ชัลรัง
ชัลรัง ชัลรัง
แด โด รก
ออง ดอง อิล ซัลรัง ซัลรัง
ซัลรังฮึล ดือ รอ uh
มี มี มี มี
มี มี มี ชีโกชิพอ
ทอ ปัล รี ตี ตี ตี
ตี ตี ตี ตี ตี โกชิพอ
ชอ โน พึน พิล ดิง วี โร ชอ พู
รึน ฮา นึล วี โร
กือ เก โซ รี รี รี รี
รี รี รี ริล ชีโกชิพอ
ออน เจ นา โอ นึล ชอ รอม
นัน ยู รบ โก ชิ พอ
…THE END..COPYRIGHT
PROFESSIONALเนื้อเพลงอื่น ของ 2EN1 (TO ANY ONE)

เนื้อเพลง FIREในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง FIREหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง FIREเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ