เนื้อเพลง : In The Summertime

หมวดหมู่: เนื้อเพลง |
In The Summertime
ชื่อเพลง : In The Summertime
นักร้อง : Mungo Jerry
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

In the summertime when
the weather is hot
You can stretch right up
and touch the sky
When the weather’s fine
You got women, you got
women on your mind
Have a drink, have a drive
Go out and see what you can find
If her daddy’s rich take
her out for a meal
If her daddy’s poor
just do what you feel
Speed along the lane
You can dine on a
dollar twenty-five
When the sun goes down
You can make it, make
it good in a lay-by
We’re no threat, people
We’re not dirty, we’re not mean
We love everybody
but we do as we please
When the weather’s fine
We go fishin’ or go
swimmin’ in the sea
We’re always happy
Life’s for livin’ yeah,
that’s our philosophy
Sing along with us
Dee dee dee dee dee
Dah dah dah dah dah
Yeah we’re hap-happy
Dah dah dah
Dee dah do dee dah
do dah do dah
Dah do dah dah dah
Dah dah dah do dah dah
When the winter’s here,
yeah it’s party time
Bring your bottle,
wear your bright clothes
It’ll soon be summertime
And we’ll sing again
We’ll go drivin’ or maybe
we’ll settle down
If she’s rich, if she’s nice
Bring your friends and
we’ll all go into town
In the summertime when
the weather is hot
You can stretch right
up and touch the sky
When the weather’s fine
You got women, you got
women on your mind
Have a drink, have a drive
Go out and see what you can find
If her daddy’s rich
take her out for a meal
If her daddy’s poor
just do what you feel
Speed along the lane
You can dine on a dollar
twenty-five
When the sun goes down
You can make it, make
it good in a lay-by
We’re no threat, people
We’re not dirty, we’re not mean
We love everybody
but we do as we please
When the weather’s fine
We go fishin’ or go
swimmin’ in the sea
We’re always happy
Life’s for livin’ yeah,
that’s our philosophy
Sing along with us
Dee dee dee dee dee
Dah dah dah dah dah
Yeah we’re hap-happy
Dah dah dah
Dee dah do dee dah
do dah do dah
Dah do dah dah dah
Dah dah dah do dah dahเนื้อเพลงอื่น ของ Mungo Jerry

เนื้อเพลง In The Summertimeในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง In The Summertimeหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง In The Summertimeเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ