เนื้อเพลง : Money For Nothing

หมวดหมู่: เนื้อเพลง |
Money For Nothing
ชื่อเพลง : Money For Nothing
นักร้อง : Dire Straits
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

Now lo-ok at them yo yo’s
that’s the way you do it
You play the guitar on the M-T-V,
That ain’t wor-king
that’s the way you do it
Mo-ney for no-thing
and your chicks for free
That ain’t wor-king
that’s the way you do it
Lem-me tell ya
them guys ain’t dumb
May-be get a blis-ter
on your lit-tle fin-ger
May-be get a blis-ter
on your thumb
We got-ta ins-tall
mi-cro-wave o-vens
Cus-tom kit-chen
de-li-ve-ries
We got-ta move
these re-fri-ge-ra-tors
We got-ta move
these co-lour T-V-‘s
See the lit-tle fag-got with
the ear-ring and the make-up
Yeah bud-dy that’s his own hair
That lit-tle fag-got got
his own jet air-plane
That lit-tle fag-got
he’s a mil-lio-nai-re
We got-ta ins-tall
mi-cro-wave o-vens
Cus-tom kit-chen
de-li-ve-ries
We got-ta move
these re-fri-ge-ra-tors
We got-ta move
these co-lour T-V-‘s
Mo-va, mo-va…
Yeah
We got-ta move
these re-fri-ge-ra-tors
Look at them, look up…
I shoul-da learned
to play the guitar
I shoulda learned
to play them drums-,
Look at that mama,
she got it sti-cking
in the ca-me-ra-man.
And he’s.up there,
what’s that?
Ha-wai-ian noises?
Ban-ging on the bongoes
like a chimpanzee
Now that ain’t wor-king
that’s the way you do it
Get your mo-ney for no-thing
get your chicks for free
We got-ta ins-tall
mi-cro-wave o-vens
Cus-tom kit-chen de-liveries
We got-ta move
these re-fri-ge-ra-tors
We got-ta move
these co-lour T-V-‘s
Give it up, give it up
That ain’t working
that’s the way you do.it
You play the gui-tar
on the M-T-V
That ain’t wor-king
that’s the way you do it
M-o-ney for no-thing
and your chicks for free
Mo-ney for no-thing
chicks for free
Mo-ney for no-thing
chicks for free
Mo-ney for no-thing
chicks for free
Mo-ney for no-thing
chicks for free
Mo-ney for no-thing
chicks for free
Mo-ney for no-thing
chicks for free
Give it up, Give it up…เนื้อเพลงอื่น ของ Dire Straits

เนื้อเพลง Money For Nothingในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Money For Nothingหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Money For Nothingเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ