เนื้อเพลง : RENDEZ VOUS

หมวดหมู่: เนื้อเพลง |
RENDEZ VOUS
ชื่อเพลง : RENDEZ VOUS
นักร้อง : Craig David
ผู้แต่ง :
จำนวนผู้ชม :
ให้คะแนน :

Six o’-clock in the morn-ing wipe
the sleep from-my eyes
– felt
just like an or-di-nar-y day.-
just a-round the cor-ner
just a sur-price
a beau-ti-ful
an-gel ma-te-ri-al-ised
time stood still face to face
I’m sure we’d met in
an-othe-er time and place.
our eyes met
as you passed me by..
two souls en–twined
in the blink of an eye..-
and I had to fig-ure out
what I’d be mis-sing.
so I turned to you
and asked you
if you want-ed to.
..ren-dez vous
where to my place say two
and we can do
an-y-thing you wan-na do.
hey – to-night is your night
– – yeah – –
where you close your eyes
take a min-ute take
a mo-ment re-al-ise.
do you see me
when you fan-ta-sise.
to-night will be your night –
I’m just sit-ting here
day-dream-ing a-bout you.
and all the things you do.
Girl
Feels so right.
and all I know
is you’re th e-one for me.
that spec-ial kind-a’ la–dy
in my life in my life..
well here I am
writ-ing you a love song.
hold-ing back those years.
it’s been–so long.
and I can’t de-ny the way
that I’m feel-ing.
it’s true so girl
that’s why I’m ask-ing you
can we..
..ren-dez vous
where to my place say two
and we can do
an-y-thing you wan-na do.
hey – to-night is your night
– – yeah – –
where you close your eyes
take a min-ute take
a mo-ment re-al-ise.
do you see me
when you fan-ta-sise
to-night will be your night..
Dar-ling
tell me what’s on your mind
what are you think-ing..
Dar-ling
tell me what’s
on your mind
what are you think-ing…
…what are you think-ing
.Oh dar-ling
what – are you think-ing –
..ren-dez vous
where to my place say two
and we can do
an-y-thing you wan-na do.
hey – to-night is your night
– – yeah – –
where you close your eyes
take a min-ute take
a mo-ment re-al-ise.
do you see me
when you fan-ta-sise.
to-night will be your night..
.I’m just sit-ting here
day-dream-ing a-bout you.
and all the things you do.
Girl
Feels so right – –
and all I know is
you’re th e-one for me.
that spec-ial kind-a’ la–dy
in my life in my lifeเนื้อเพลงอื่น ของ Craig David

เนื้อเพลง RENDEZ VOUSในเว็บไซต์นี้ สิทธิในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิเช่นเดิม ทางเว็บไซต์จัดทำเพื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านนั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง RENDEZ VOUSหรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ และผิดกฎหมาย- วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง RENDEZ VOUSเป็นบริการของยูทูป ซึ่งแสดงอัตโนมัติ หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูปเพื่อแจ้งกับทางยูทูป และ/หรือ หากเจ้าของผลงานเพลง ไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อเพลงสามารถ แจ้งมาทางเว็บมาสเตอร์ เพื่อทำการลบเนื้อเพลงออกครับ